Otoczenie hotelu Maria PDF Drukuj Email

Wzgórze Parkowe wokół hotelu Maria.
 

Park  wokół hotelu Maria w Strzelinie, założony na naturalnym Wzgórzu Parkowym, usytuowany jest w południowej części miasta. Północną granicę wyznacza rzeka Oława i usypany wzdłuż jej koryta wał przeciwpowodziowy. Od zachodu i południa park otaczają pola uprawne i łąki. Część północna parku zlokalizowana jest na płaskim terenie i przecina ją płaska aleja, biegnąca z północy na południe. Po zachodniej stronie drogi znajduje się stadion sportowy. Pozostała część partii północnej poprzecinana jest dróżkami spacerowymi, poprowadzonymi między trawnikami. W części tej znajdują się liczne ławki i lampy. Ciągi zlotu4piesze są asfaltowe lub wysypane żwirem. Część południową parku stanowi naturalne wzgórze, na szczyt którego prowadzą liczne drogi i ścieżki obsadzone alejami. W tej części parku znajdują się granitowe ławy, obeliski.Szczególnie interesujące są skalne grzyby z końca XIX wieku. Właścicielem terenu parku jest Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie oraz Państwo Maria i Mieczysław Jurewiczowie (część Wzgórza Parkowego przy hotelu). Zarząd nad terenami zielonymi sprawują właściciele a nad terenem sportowym Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Obszar parku podzielono na tereny zieleni, których powierzchnia kształtuje się następująco:
? dolna część Parku wraz ze Wzgórzem Wietnamskim - 1,67 ha
? Wzgórze Parkowe (Maryjne) - 5,0 ha
? zieleniec koło lodowiska - 0,33 ha
Ogólna powierzchnia wynosi więc 7,0 ha.
Park wpisany jest do rejestru zabytków .


Przyroda


Wzgórze Parkowe wokół hotelu Maria obsadzone jest drzewostanem mieszanym Znajdują się tu zarówno drzewa iglaste jak i liściaste. Oprócz funkcji rekreacyjnej pełni on również funkcje ochronne, osłaniając na stromych stokach glebę przed erozją wodną. Wzgórze obsadzone jest jednorodnym wiekowo drzewostanem liczącym około 90 lat. W części południowej przeważa drzewostan akacjowy pochodzący z samosiewu i odrośli. Możemy tam spotkać rośliny: robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), dąb szypułkowy (Quercus robur), klon pospolity (Acer platanoides), klon jawor (Acer pseudoplatanus), sosna czarna (Pinus nigra), lipa drobnolistna (Tilia cordata), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), grab pospolity (Carpinus betulus), kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum), modrzew hotel ty 3europejski, (Larix decidua), świerk pospolity (Picea abies), daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii). Na szczycie wzgórza znajduje się wiele młodych brzóz brodawkowatych (Betula pendula). Wśród roślinności porastającej wzgórze znajdują się też gatunki aklimatyzowane np. krzewy jałowca chińskiego (Juniperus chinensis), sabińskiego (Juniperus sabina) i skalnego (Juniperus scopulorum).
W części północnej parku występują drzewa starsze, liczące od 120-150 lat, głównie lipy, klony, dęby i wierzby. Najmłodsze wiekowo drzewa i krzewy znajdują się w północno-wschodniej części parku.
Najczęściej występujące krzewy to: głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus), bez czarny (Sambucus nigra). Żywopłoty wokół hotelu wykonane są z bukszpanu zwyczajnego (Buxus sempervirens). Brak jest na terenie parku pomników przyrody. Objęty ochroną gatunkową jest spotykany cis pospolity (Taxus baccata). Wiosną można obserwować kwitnące zwiastuny wiosny, takie jak: śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) oraz zawilec gajowy (Anemone nemorosa), które są objęte ochroną gatunkową. W parku mozna spotkać puhacza, sówki, bażanty, dzięcioły, wiewórkę czarną.

Zaczerpnięto ze strony: http://dolnoslaskie.parki.org/strzelin/