Sauna Fińska PDF Drukuj Email
ZAPRASZAMY NASZYCH GOŚCI DO SKORZYSTANIA Z SAUNY FIŃSKIEJ.

Jednorazowo w saunie mogą przebywać 4 osoby.

Ze względu na konieczność nagrzania sauny, prosimy o poinformowanie recepcjonistki o chęci skorzystania z sauny z godzinnym wyprzedzeniem.

Temperatura w saunie fińskiej sięga 70-100?C przy wilgotności 10?-50?.

Sauna fińska relaksuje i oczyszcza. Pocenie się powoduje usuwanie toksyn z organizmu a wysoka temperatura uodparnia organizm. Wysokie ciśnienie krwi zostaje tymczasowo obniżone, znikają bóle mięśni i stawów, skóra staje się bardziej miękka. Para wytwarzana poprzez oblewania gorących kamieni wodą korzystnie jonizuje powietrze co zapobiega zmęczeniu, nerwowości i niepokojowi. Jest też kąpiel w saunie fińskiej doskonałym środkiem profilaktycznym przeciwko ?chorobom z przeziębienia" i innym chorobom górnych dróg oddechowych.

Kąpiel w saunie fińskiej polega na przebywaniu na przemian w wysokiej i niskiej temperaturze.

Pierwsza faza kąpieli:

Przed przystąpieniem do kąpieli należy wziąć prysznic. Następnie należy wytrzeć się do sucha i wejść do sauny.

Druga faza kąpieli:

W saunie siadamy lub kładziemy się na ławeczce tak aby wszystkie części ciała znajdowały się na tym samym poziomie. W ciszy i spokoju, w atmosferze pełnego odprężenia pojawiają się pierwsze kropelki potu na całej skórze. Po około 8 - 13 minutach pobytu w saunie polewa się powoli nagrzane kamienie małą ilością wody (1,2 chochelki). W tym momencie czuje się uderzenie gorącej fali powietrza. Wylanie wody na kamienie Finowie nazywają ?duszą sauny" i uważają ten moment za najważniejszy w czasie całego przebiegu kąpieli. W momencie maksymalnego przegrzania, któremu towarzyszy uczucie ?już dłużej nie wytrzymam", należy saunę opuścić i schłodzić się pod prysznicem. Po schłodzeniu i odpoczynku kąpiel można powtórzyć.

Po każdorazowym opuszczeniu sauny należy zamykać szklane drzwi aby zapobiec wydostawaniu się na zewnątrz ciepła i pary.


WE INVITE OUR GUESTS TO TAKE A BATH IN FINNISH SAUNA.


At the same time in sauna can sit 4 persons.


If you are going to take a bath let the receptionist know about it one hour before, because the sauna has to be warm up.
The temperature in sauna takes out 70-100?C and the moisture 10?-50?.

The Finnish sauna relaxes and refine. When you sweat the toxic substances are disposed of your body; high temperature immunizes body. The high blood pressure is temporary lowered, disappear the pain of muscles and the pain of joints, your skin becomes more soft. Watering the hot rocks produces steam ionising the air which is profitable because it prevents tiredness, nervousness, and restless less. The bath in Finnish sauna is the perfect remedy for colds and other ailments.


The bath in Finnish sauna consist in staying in high and low temperature interchangeably.


The first phase of bath:

Before the bath you have to take a shower, then you should dry yourself and come in to the Finnish sauna.

The second phase of bath:

In to the sauna you have to sit or lie on a bench and all parts of your body must be on the same level.

In silence and peace the first drops of sweat appear. After about 8-13 minutes the rocks need watering slowly with a small amount of water (one or two wooden spoons). In this moment you will feel the hit of hot air. Watering rocks is called "the sauna's soul" by the Finns and they believe it to be the most important moment of the bath.

In a moment of maximum heat, when you think "I can't stand it anymore" you have to leave the sauna and take a cold shower to coll yourself down. After cooling and resting you can repeat the bath.

Please close the glass door every time You leave sauna.


Wishing You unforgetable impressions

Życząc przyjemnej kąpieli


Dyrektor Hotelu Maria

Mieczysław Jurewicz