Polityka Prywatności Hotelu Maria Print
There are no translations available.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "Hotel-Maria" Maria Jurewicz (dalej "Hotel" lub "Administrator")  z siedzibą w Strzelinie (57-100) Wzgórze Parkowe 1 NIP: 914-129-53-50.
 2. Dane osobowe zbierane są podczas rezerwacji kompleksowych usług hotelowych poprzez stronę internetową (formularz rezerwacyjny), a także drogą elektroniczną ( poczta elektroniczna) , telefoniczną lub bezpośrednio od Klienta w trakcie meldunku. Dane osobowe mogą być pozyskiwanie przez Administratora również od współpracujących portali rezerwacyjnych o ile wyraziliście Państwo na to zgodę.
 3. W trakcie procesu rezerwacji pobieramy Dane Osobowe takie jak:
 • imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych,
 • Nazwę firmy i numer NIP w przypadku osób prawnych
 1. W trakcie meldunku w celu wykonania umowy o świadczenie usług hotelowych lub zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych  pobieramy Dane Osobowe takie jak:
 • imię nazwisko
 • dane przedsiębiorstwa wraz z numerem NIP (  w przypadku wystawienia faktury VAT)
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu
 • adres email
 • PESEL / nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości w przypadku obcokrajowców
 • numer rezerwacji
 • nr rejestracyjny właściciela pojazdu (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego)
 • wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego (w celu zapewnienia bezpieczeństwa  gościom hotelowym i pracownikom)
 1. Dane osobowe  zbierane są wyłącznie w celu oraz w zakresie niezbędnym do:
 • dokonania rezerwacji pobytu lub rezerwacji innych usług hotelowych jak również wykonania umowy o świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych
 • obsługi formularzy rejestracyjnych
 • rozpatrywania skarg i reklamacji
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową
 • archiwizowania dokumentacji (dokumentów rozliczeniowych oraz umów)
 • prowadzenia działań marketingowych własnych usług i usług turystycznych oraz imprez mających miejsce w Hotelu, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (po wcześniejszym wyrażeniu na nie zgody),  zgodnie ze stosownymi przepisami i standardami ochrony danych osobowych, zawartymi w przepisach (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (art. 6 ust. 1 li. b, art. 6 ust.1 lit.c, art. 6 ust. 1 lit. f)

 

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz stanowi  warunek niezbędny do  wykonania i realizacji rezerwacji w Hotelu, jak również wykonania umowy o świadczenie usług hotelarskich.
 2. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wykonania umowy, zaś po tym okresie Hotel zobowiązany jest do przechowywania danych osobowych przez okresy wskazane przepisami prawa (m.inn. dane osobowe przechowywane będą dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych).
 3. Osoba, której dotyczą dane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 4. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować pod adresem This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 6. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

 

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane  informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowych umieszczanych w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej ( np. laptopie, tablecie) . Pliki te umieszczane są w trakcie łączenia się Użytkowania z konkretnym serwisem internetowym. Cookies mogą zostać również odczytane przez inne podmiotu, z którymi Hotel współpracuje (np. Facebook). Cookies mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, IP komputera czy  unikalny numer.
 2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f o ochronie danych osobowych w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usprawiedliwionym celem Administratora danych jest dostosowanie strony Administratora do indywidualnych ustawień Użytkownika.
 3. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Jednakże Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.hotel-maria.pl
 4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do usunięcia "cookies"

W celu zarządzania ustawieniami cookies prosimy o wybranie z listy poniżej przeglądarki internetowej  i postępowanie  zgodnie z instrukcjami:

 1. Hotel Maria zastrzega możliwość modyfikowania  przedmiotowej Polityki Prywatności, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających na Administratora nowe obowiązki informacyjne. W przypadku zmiany Polityki Prywatności, zmiana ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Hotelu.